NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
cyklista
Kontakt na pořadatele

Vítejte

na neoficiálních stránkách VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice založených pro informování veřejnosti o tématických cyklovýletech. Výlety pořádáme jedenkrát ročně vždy se zaměřením na systémy zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod provozovaných naší společností.

Sedmý cyklovýlet se uskuteční v sobotu 19. května 2018 a bude zaměřen na obce, jejichž zásobování pitnou vodou bylo posíleno napojením na systém skupinového vodovodu Boskovice nebo je toto napojení plánováno.

Trasa povede k objektům skupinového vodovodu v Hrádkově, Vratíkově, Okrouhlé, Cetkovicích a Šebetově a místního systému vodovodu a kanalizace na Kořenci.

Na plánované cestě bude možno volitelně projet část singltrailů Sportparku Boskovice.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...