NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
cyklista
Kontakt na pořadatele

Vítejte

na neoficiálních stránkách VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice založených pro informování veřejnosti o tématických cyklovýletech. Výlety pořádáme jedenkrát ročně vždy se zaměřením na systémy zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod provozovaných naší společností.

Osmý cyklovýlet se uskuteční v sobotu 18. května 2019 a bude zaměřen na obce, jejichž zásobování pitnou vodou bylo posíleno napojením na systém skupinového vodovodu Blansko nebo je toto napojení plánováno.

Trasa povede k objektům skupinového vodovodu a kanalizace v Blansku, Klepačově, Suchdole, Vavřinci, Veselici a Horní Lhotě a vodnímu zdroji místního vodovodu v Lažánkách.

Na plánované cestě bude možno navštívit rozhlednu Podvrší u Veselice.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...