NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Fotogalerie
Ke stažení ...

Sobota 26.5.2012

Cestou boskovické vody

byl první tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a zaměřený na vodovodní systém Velké Opatovice - Boskovice.

Systém zásobuje pitnou vodou Velké Opatovice, Borotín, Cetkovice, Šebetov, Knínice, Sudice a Boskovice. Ve výstavbě je napojení Pamětic. Z Boskovic je voda dále distribuována páteřními přivaděči do systémů skupinových vodovodů Blansko, Letovice a Drahanská vrchovina.

Po srazu cca 80-ti účastníků na čerpací stanici Velké Opatovice, prohlídce Moravského kartografického centra a přivítání účastníků starostou města Velké Opatovice jsme, za slunného počasí, vyrazili na samotnou trasu cyklovyjížďky v jejímž průběhu jsme navštívili (s odborným výkladem)

    - prameniště a čerpací stanici ve Velkých Opatovicích
    - vodojem Hradisko
    - vodojem Boskovice - Hřbitov
    - úpravnu vody Boskovice

Trasa (pro připomenutí ponechán původní popis trasy) dlouhá asi 25 km vedla po polních a lesních cestách, z malé části i po silnicích.

Na konci trasy bylo připraveno občerstvení při němž účastníci vyplnili malý kvíz z vědomostí získaných při výletu. Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci drobných upomínkových předmětů.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...