NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Fotogalerie
Ke stažení ...

Stručný popis trasy

Trasa je vedena většinou po lesních, polních i zpevněných cestách. Pouze malá část bude po silnicích a to pouze po méně frekventovaných.

Vodní zdroj a jeho ochranné pásmo

Výlet zahájíme pěší prohlídkou prameniště a čerpací stanice ve Velkých Opatovicích. Odtud, už na kolech, projedeme zámeckým parkem na silnici do Skočovy Lhoty. Tento nejdelší úsek po silnici nás dále zavede do Malé a Velké Roudky. Zde odbočíme na cestu k bývalým lázním a čeká nás pravděpodobně nejobtížnější úsek - výjezd lesem k vodojemu Hradisko, ale jak jsem četl na na nějakém webu bikerů: "Co by to bylo za výlet, kdyby jsme kolo alespoň chvíli netlačili".

Vodovodní přivaděč do Boskovic

Od vodojemu nás lesní cesta dovede do Borotína. Po směsi silnic, polních a zpevněných cest a "Hitlerově dálnici" dojedeme do Knínic. Cestou se krátce zastavíme u odboček vodovodního přivaděče zásobující samostatně Cetkovice a Šebetov.

Z Knínic přejedeme polní cestou do Vážan, kde se zastavíme u odbočení pro Sudice, na které je v současnosti realizováno i napojení Pamětic. Z Vážan pojedeme podél toku Semíč a od jeho křížení se silnicí č. 374 vystoupáme do Doubrav k vodojemu Boskovice - Hřbitov.

Vodárenská nádrž Bělá

Od vodojemu Hřbitov projedeme kolem Westernového městečka a lesem sjedeme na hráz vodárenské nádrže Bělá. Zde nás zaměstnanec Povodí Moravy, s.p. seznámí se základními údaji přehrady. Součástí návštěvy bude i prohlídka odběrného objektu a štoly v tělese hráze.

Úpravna vody Boskovice

Z přehrady se vydáme po turistické stezce na Kamenici a k areálu firmy Novibra a odtud po silnici přejedeme na úpravnu vody Boskovice. Zde nás čeká konec trasy s malým občerstvením

 

ZOBRAZIT TRASU NA MAPĚ

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...