NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Fotogalerie
Ke stažení ...

Sobota 18.5.2013

Prameny letovicka

byl druhý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko zaměřený na čistírnu odpadních vod (ČOV) Letovice a vodovodní systémy letovicka.

Při prezenci u fotbalového hřiště na ulici Tyršova v Letovicích obdržel každý účastník malý dárek. Následně si účastníci prohlédli ČOV Letovice a vyrazili na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívili (s odborným výkladem):

  - prameniště Písečná
  - vodojemy Letiště a Zámek v Letovicích
  - prameniště Třebětín
  - Skrchov - Borovou
  - prameniště Vlkov
  - Lazinov
  - čerpací stanici Dolní Poříčí
  - Křetín

Trasa (pro připomenutí ponechán původní popis trasy) byla dlouhá asi 36 km a vedla po polních a lesních cestách, z části i po silnicích.

Na konci trasy bylo připraveno občerstvení při němž účastníci vyplnili malý kvíz z vědomostí získaných při výletu. Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci drobných upomínkových předmětů.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...