NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Fotogalerie
Ke stažení ...

Stručný popis trasy

Trasa vede převážně po lesních, polních i zpevněných cestách. Jen část bude po silnicích, většinou po méně frekventovaných.

Přestože pojedeme výletním tempem a se spoustou zástávek, svojí délkou 36 km a nastoupaným převýšením přes 500 m není vhodná pro cyklistické nováčky. Pokud už máte pár kilometrů najeto (a nemusí jich být moc), tak určitě nebudete mít problém s délkou, převýšením ani tempem. Je možné dohodnout individuální zkrácení trasy.

Čistírna odpadních vod Letovice

Výlet zahájíme pěší prohlídkou ČOV Letovice. ČOV je vzdálena cca 250 m od místa srazu, takže se přesuneme pěšky (u kol zůstane dozor). Cestou musíme přejít státní silnici I/43, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud se prohlídky zúčastní i děti.

Vodní zdroje v Letovicích

Následně, už na kolech, projedeme cyklotrasou podél železnice k Tylexu. Odtud vystoupáme po polních a lesních cestách (v lese byla provedena těžba, takže pro méně zdatné cyklisty máme v záloze přepravu po silnici kolem zámku) na Písečnou k prameništi Písečná a vodojemu Letiště. Po silnici se vrátíme do Letovic k vodojemu Zámek. Po místních komunikacích a 50 m státní silnice I/43 přejedeme, kolem koupaliště, do Třebětína. Kolem areálu ZD dojedeme po cyklotrase k prameništi Třebětín.

Vodovod Borová

Z prameniště Třebětín vystoupáme po cyklotrase a dále polními cestami do Babolek. Sjedeme cyklotrasou do Rumberka a po silnici III. třídy pod prameniště s vodojemem a následně i k místní části Skrchov - Borová.

Prameniště Vlkov

Po přejezdu silnice I/43 projedeme přes Skrchov a dále údolím k silnici Stvolová - Vlkov, po které vyjedeme do Vlkova. Zde navštívíme nejvýznamnější vodní zdroj letovického skupinového vodovodu.

Okolí Křetínky

Po cyklotrase lesem přes kopec přejedeme do Lazinova. Zde si prohlédneme místní zdroj vody. Dále pokračujeme po silnici do Křetína. Cestou navštívíme jedinou čerpací stanici pro dopravu vody od zdroje do Letovic v Dolním Poříčí.

Vodní nádrž Letovice (Křetínka)

Z Křetína pojedeme po nejfrekventovanější silnici kolem přehrady Letovice k její hrázi. Po prohlídce hráze sjedeme zpět do Letovic do cíle cyklovyjížďky. Zde nás čeká malé občerstvení a jednoduchý slosovatelný kvíz o drobné ceny, z vědomostí získaných v průběhu akce.

 

ZOBRAZIT TRASU NA MAPĚ

Pro příznivce GPS techniky: Trasa v GPX (kliknout pravým myšítkem => "Uložit odkaz jako ...").

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...