NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Fotogalerie
Ke stažení ...

Stručný popis trasy

Trasa vede převážně po lesních, polních i zpevněných cestách. Jen část bude po silnicích, většinou po méně frekventovaných.

Na dvou krátkých úsecích v okolí Rudice je trasa obtížně sjízdná a ve větší skupině doporučujeme kola raději vést, aby nedošlo ke zranění některého z účastníků. Úseky budou vyznačeny v mapce a organizátoři Vás na ně ještě upozorní.

Část trasy vede územím CHKO Moravský kras a je zde nutné mít na paměti, že v CHKO není dovoleno:

  - poškozovat a znečišťovat přírodu
  - poškozovat povrchové krasové jevy
  - pohybovat se mimo značené cesty a trasy
  - ničit květenu, zvířenu a lesní porosty
  - rozdělávat ohně
  - vstupovat do nezpřístupnělých jeskyní

Přestože pojedeme výletním tempem a se spoustou zástávek, svojí délkou 34 km a nastoupaným převýšením téměř 700 m není vhodná pro cyklistické nováčky. Pokud už máte pár kilometrů najeto (a nemusí jich být moc), tak určitě nebudete mít problém s délkou, převýšením ani tempem. Je možné dohodnout individuální zkrácení trasy.

Rakovecké údolí

Krátce po startu, ještě v areálu ATC, si prohlédneme armaturní a čerpací šachty vodovodního a kanalizačního protlaku pod rybníkem Olšovec. Odtud vyrazíme okolo ATC po cyklotrase č. 5081 pod vrchol Proklest (574 m.n.m.). Na horizontu odbočíme na lesní cestu, po níž sjedeme k akumulaci vodního zdroje Rakovec. Dále sjedeme na křižovatku cyklotras "Pod Lipovým žlíbkem", kde se napojíme na cyklotrasu č. 507, po které dojedeme téměř k vrtům v "Rakoveckém údolí". Krátký úsek pojedeme po neznačené lesní a luční cestě. Na louce v "Rakoveckém údolí" si prohlédneme stavbu náhradního jímacího objektu HV-104J. Po prohlídce stavby se, po turistické "červené", přesuneme do lokality archeologických vykopávek zaniklé středověké osady Bystřec.

Doprava vody SV Jedovnice

Od vykopávek přes louku a lesní cestou v kraji lesa dojedeme, poblíž vrtů JV-7 a JV-7J "U kůlny", na cyklotrasu č. 5080. Po ní, kolem bývalé úpravny vody dnes sloužící pouze jako čerpací stanice a po břehu rybníka Olšovec, přejedeme k restauraci "Barachov". Vystoupáme po místních komunikacích na ulici Na Větřáku, kde se zastavíme u vodojemu a čerpací stanice Větřák. Přejezdem na ulici Podhájí se napojíme na cyklotrasu č. 5079. Po ní a cyklotrasách objíždějících obec Kotvrdovice dojedeme k vodojemu s ATS Kotvrdovice.

Ostrov u Macochy a Krasová

Od vodojemu Kotvrdovice se po státních silnicích č. 379 a 378 (cca 1 300 m) nad Senetářovem napojíme znovu na cyklotrasu č. 5079, po které sjedeme "Krasovským údolím" k vrtům vodního zdroje Balcarka pro Ostrov u Macochy. Cyklotrasou č. 507(B) projedeme obec Krasová až ke státní silnici č. 373.

Vodovod a kanalizace Rudice

Silnicí č. 373 ujedeme pouze 250 m k odbočce na "červenou" turistickou trasu, po níž dojedeme polní cestou a silnicí 3. třídy do Rudice a dále, místní komunikací a polní cestou kolem "Rudických jezírek", k vodojemu s ATS V Hájcích. Po "zelené" se kolem "Větrného mlýna" dostaneme na cyklotrasu č. 5119, která nás, kolem přečerpávací stanice Pod kovárnou, zavede k ČOV Rudice.

ČOV Jedovnice

Polní cestou se vrátíme na "zelenou" turistickou trasu, kterou projedeme kolem "Rudického propadání" až k ČOV Jedovnice. Naučná stezka "Jedovnický rybník - Rudické propadání" nás zavede kolem rybníka Dýmák a po levém břehu rybníka Olšovec zpět do ATC Olšovec - cíle naší vyjížďky.

Zde nás čeká malé občerstvení a jednoduchý slosovatelný kvíz o drobné ceny, z vědomostí získaných v průběhu akce.

 

ZOBRAZIT TRASU NA MAPĚ

Pro příznivce GPS techniky: Trasa v GPX (kliknout pravým myšítkem => "Uložit odkaz jako ...").

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...