NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Přihláška k účasti
Fotogalerie
Ke stažení ...

Pojďte se s námi projet na kole do míst kde vzniká, odebírá se a dopravuje pitná voda a čistí odpadní vody blanenska.

Blanenské přivaděče

je čtvrtý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a je zaměřený zejména na probíhající největší investiční akci do vodovodů na okrese Blansko:

REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ

Cestou navštívíme i objekty sloužící k čištění odpadních vod na blanensku.

Po srazu, prezenci a krátkém uvítání účastníků u Restaurace "U Filků" v Dolní Lhotě u Blanska vyrazíme na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívíme (s odborným výkladem):

  - jímací objekty ve Spešově
  - vodojem a čerpací stanici Spešov
  - nejvydatnější jímací objekty v Jestřebí
  - čistírnu odpadních vod Černá Hora - Bořitov
  - úpravnu vody a čerpací stanici Lažany
  - vodojem Hořice
  - čistírnu odpadních vod Blansko
  - kopanou studnu v Dolní Lhotě

Trasa je dlouhá asi 34 km a vede po polních a lesních cestách, z části i po silnicích. Není vhodná pro silniční kola. Orientační mapku dostanete při prezenci.

Na konci trasy pro Vás bude připraveno občerstvení a malý slosovatelný kvíz o drobné ceny ze získaných vědomostí.

 

Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 23. května 2015

9:40-10:00 hod - Prezence

10:00 hod - Start cyklovyjížďky

od Restaurace "U Filků".

 

Nezapomeňte: kolo, přilbu, pláštěnku, energii a dobrou náladu

Každý účastník obdrží malý dárek. Prosíme Vás o přihlášení, abychom mohli zajistit dostatečné kapacity.

Účast dětí do 12-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...