NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Fotogalerie
Ke stažení ...

Pojďte se s námi projet na kole do míst kde vzniká, odebírá se a dopravuje pitná voda a čistí odpadní vody obcí Drahanské vrchoviny na území okresu Blansko.

Drahanskou vrchovinou

je pátý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a je zaměřený zejména na

Skupinový vodovod Němčice

a

Asanační opatření vodního díla Bělá

Po srazu, prezenci a krátkém uvítání účastníků na úpravně vody Bělá v Boskovicích vyrazíme na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívíme (s odborným výkladem):

  - jímací objekty u Valchova
  - vodní zdroj Němčice - Skalka
  - úpravnu vody Žďár
  - vodojem a vodní zdroje Sloup
  - vodojem Ludíkov
  - vodojem Suchý
  - bývalý dřevoplavební kanál Suchý - Šmelcovna
  - vodojem Velenov
  - čerpací stanici odpadních vod Velenov
  - čistírnu odpadních vod Hrádkov

Trasa je dlouhá asi 41 km a vede po polních a lesních cestách, z části i po silnicích. Není vhodná pro silniční kola. Orientační mapku dostanete při prezenci.

Na konci trasy pro Vás bude připraveno občerstvení a malý slosovatelný kvíz o drobné ceny ze získaných vědomostí.

 

Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 21. května 2016

8:40 - 9:00 hod - Prezence

9:00 hod - Start cyklovyjížďky

od úpravny vody Bělá v Boskovicích.

 

Nezapomeňte: kolo, přilbu, pláštěnku, energii a dobrou náladu

 

Každý účastník obdrží malý dárek. Prosíme Vás o přihlášení, abychom mohli zajistit dostatečné kapacity.

Účast dětí do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...