NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Fotogalerie
Ke stažení ...

Stručný popis trasy

Trasa vede po lesních, polních i zpevněných cestách. Nezbytná část bude po silnicích.

Mimo několika krátkých úseků je trasa sjízdná bez větších obtíží. V případě silnějších srážek bude trasa v některých úsecích svedena na silnici.

Přestože pojedeme výletním tempem a se spoustou zástávek, svojí délkou přibližně 41 km a nastoupaným převýšením přes 500 m není vhodná pro cyklistické nováčky. Pokud už máte pár kilometrů najeto (a nemusí jich být moc), tak určitě nebudete mít problém s délkou, převýšením ani tempem. Je možné dohodnout individuální zkrácení trasy tak, abychom se opět na trase nebo v cíli setkali.

Vodní zdroj Valchov - Žleby

Z místa startu (úpravna vody Bělá v Boskovicích) se vydáme po silnici směr Hrádkov. U Novibry odbočíme na lesní cestu souběžnou se "Starou valchovskou" cestou. Lesem vystoupáme k Valchovu kde překřížíme "Starou valchovskou" a státní silnici Boskovice - Valchov.

POZOR!!! Silnici budeme křížit ve značně nepřehledném úseku - zastavte a vyčkejte pokynů pořadatelů.

Zpevněnou polní cestou se přesuneme k jímacím objektům prameniště Valchov - Žleby. Zastavíme se u pramenní jímky A1 - "Miluška" pro Boskovice a projedeme okolo vrtu HV-2A pro skupinový vodovod Němčice.

Vodní zdroj Němčice - Skalka

Turistickou žlutou stezkou se lesem přesuneme k němčickému hřbitovu a dále do Němčic. Zde se napojíme na silnici Němčice - Sloup a následně z odbočky na Rájec po několika metrech odbočíme vpravo a polní cestou dojedeme k jímacímu objektu (bývalý důl) a čerpací stanici s akumulací Němčice - Skalka.

Úpravna vody Žďár

Vrátíme se na hlavní silnici a před lesem směrem na Sloup odbočíme na asfaltovou cestu směřující do obce Žďár. Projedeme suchým poldrem a po krátkém stoupání odbočíme vlevo polní cestou k úpravně vody Žďár, v jejímž oplocení se nachází i jímací vrty HV-201 a HVŽ-201.

Prameniště Sloup

Polní cestou se vrátíme na silnici před Sloup. Po ní dojedeme na začátek městyse Sloup kde odbočíme vlevo ke koupališti. V lese za koupalištěm projedeme kolem vodojemu Sloup a zastavíme se u vrtu SL-1.

Páteřní vodojemy

Od vrtu se vydáme lesní cestou přes gravitační prameniště Sloup proti směru toku Žďárná, na němž překonáme čtyři příjemně sjízdné mělké brody. Za posledním brodem odbočíme vlevo k Ludíkovu, kde se po zpevněných cestách dostaneme k vodojemu Ludíkov. Projedeme okrajem Ludíkova k lesu, kterým se lesní cestou dostaneme na okraj Žďárné. Po silnici, s odbočením u obecního úřadu, dojedeme téměř na konec Suchého, kde se vydáme vpravo místní komunikací a dále polní cestou k vodojemu Suchý.

Místní zajímavosti

Ze Suchého se vydáme zpevněnou lesní cestou k vodojemu Skalky, od kterého odbočením vlevo dorazíme k meteoradaru Skalky poblíž nejvyššího stejnojmenného vrcholu Drahanské vrchoviny. Po krátké zastávce s občerstvením a výkladem obsluhy meteoradaru se vydáme zpevněnou lesní cestou z větší části značené žlutou turistickou značkou k Hornímu rybníku nad Suchým, který v minulosti sloužil jako akumulace vody pro dřevoplavební kanál Suchý - Šmelcovna.

Dále pojedeme v souběhu s trasou bývalého dřevoplavebního kanálu přes rekreační oblast Suchý, kolem potoka Kozel až k Velenovu. Zde se od trasy dřevoplavebního kanálu odpojíme a lesní cestou dojedeme do Velenova. Na začátku obce navštívíme vodojem Velenov.

Asanační opatření vodního díla Bělá

Po silnici se přemístíme pod obec, kde se nachází kanalizační čerpací stanice (KČS) Velenov. Od KČS se vrátíme do obce na cyklotrasu 5227A, která nás přes louku a kousek lesa dovede k silnici Boskovice - Vratíkov, po níž se vydáme vlevo, a před Šmelcovnou odbočíme vpravo k ČOV Hrádkov. Přes Kamenici se vrátíme zpět na úpravnu vody Bělá.

Zde nás čeká malé občerstvení a jednoduchý slosovatelný kvíz o drobné ceny, z vědomostí získaných v průběhu akce.

 

ZOBRAZIT TRASU NA MAPĚ

Pro příznivce GPS techniky: Trasa v GPX (kliknout pravým myšítkem => "Uložit odkaz jako ...").

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...