NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Video
Fotogalerie
Ke stažení ...

Pojďte se s námi projet na kole Lysickým přírodním parkem až ke skalnímu útvaru Krkatá bába v údolí říčky Lubě. Cestou navštívíme vodárenské objekty, ve kterých se odebírá, upravuje a dopravuje pitná voda a čistí odpadní voda.

Lysickem ke "Krkaté bábě"

je šestý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a je zaměřený zejména na

Skupinové vodovody Brťov a Malá Lhota

a

Místní vodovody Dlouhá Lhota, Lysice (vč. ČOV) a Žerůtky

Po srazu, prezenci a krátkém uvítání účastníků na koupališti v Lysicích vyrazíme na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívíme (s odborným výkladem):

  - vodní zdroj Lysice - Zámecký
  - vodní zdroj a vodojem s úpravou vody Žerůtky
  - vodní zdroj Dlouhá Lhota
  - vodojem s úpravou vody Dlouhá Lhota
  - čerpací stanici Jeneč
  - vodojem Lubě
  - jižní portál Březovského vodovodu
  - vyústění výtlačného potrubí ze štoly Březovského vodovodu v Malé Lhotě
  - úpravnu vody Černá Hora
  - severní portál Březovského vodovodu
  - vodní zdroj Brťov
  - čistírnu odpadních vod Lysice

Trasa je dlouhá asi 43 km a vede po polních a lesních cestách, z části i po silnicích. Není vhodná pro silniční kola. Orientační mapku dostanete při prezenci.

Na konci trasy pro Vás bude připraveno občerstvení a malý slosovatelný kvíz o drobné ceny ze získaných vědomostí.

 

Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 13. května 2017

8:30 - 9:00 hod - Prezence

9:00 hod - Start cyklovyjížďky

od koupaliště v Lysicích.

 

Nezapomeňte: kolo, přilbu, pláštěnku, energii a dobrou náladu

 

Každý účastník obdrží malý dárek. Prosíme Vás o přihlášení, abychom mohli zajistit dostatečné kapacity.

Účast dětí do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...