NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Video
Fotogalerie
Ke stažení ...

Stručný popis trasy

Trasa vede po lesních, polních i zpevněných cestách. Nezbytná část bude po silnicích.

Mimo několika krátkých úseků je trasa sjízdná bez větších obtíží. V případě silnějších srážek nebude některé úseky možno nahradit silnicí a v tomto případě doporučujeme účast cyklistům, kteří jsou zvyklí projíždět blátem nebo jim nevadí části trasy tlačit kolo vedle cesty v mokré trávě.

Přestože pojedeme výletním tempem a se spoustou zástávek, svojí délkou přibližně 43 km a nastoupaným převýšením přes 800 m není vhodná pro cyklistické nováčky. Pokud už máte pár kilometrů najeto (a nemusí jich být moc), tak určitě nebudete mít problém s délkou, převýšením ani tempem. Je možné dohodnout individuální zkrácení trasy tak, abychom se opět na trase nebo v cíli setkali.

Vodní zdroj Lysice - Zámecký

Z místa startu (koupaliště v Lysicích) se vydáme po místní komunikaci proti toku Lysického potoku k okraji zástavby Lysic. Zde si prohlédneme nový vodní zdroj Lysice - Zámecký.

Vodovod Štěchov

Z Lysic vyjedeme lesní cestou, z větší části proti toku Lysického potoku, největším stoupáním trasy k vodojemu nad obcí Štěchov s nádherným výhledem do okolí.

Vodojem Žerůtky

Po silnici sjedeme na začátek Štěchova. Zde odbočíme vpravo na červenou turistickou stezku, která nás dovede prudším terénním sjezdem do Lačnova. V Lačnově opustíme "červenou" a vystoupáme po místní komunikaci ke spodnímu okraji Štěchova. Zpevněnou polní cestou pod polním letištěm dojedeme k začátku roklinky, která nás dovede k vodojemu Žerůtky s nově přistavenou úpravnou vody.

Vodovod Dlouhá Lhota

Roklinkou vystoupáme zpět k polní cestě, kterou překřížíme, a sjedeme lesní cestou do údolí Býkovky. Proti toku přes pár brodů dojedeme k vodnímu zdroji Dlouhá Lhota. Dále proti toku, u prameniště obce Býkovice (neprovozuje VAS), opustíme údolí a vystoupáme cyklotrasou 5144 a polní cestou k vodojemu Dlouhá Lhota. Zde bude připraveno drobné občerstvení a možnost doplnění vody.

Čerpací stanice Jeneč

Sjedeme zpět na cyklotrasu 5144, která nás zavede do obce Dlouhá Lhota k silnici Býkovice - Brťov. Po silnici dojedeme před začátek Brťova a zde polní zkratkou sjedeme k čerpací stanici Jeneč za Křížovským potokem.

Vodojem Lubě

Mísní komunikací podél potoku dojedeme k silnici na Černou Horu, kterou se vydáme k Žernovníku. Za okrajem obce mineme vodojem Brťov a u lesa před Žernovníkem odbočíme vpravo po lesní cestě na červenou turistickou značku, která nás polní cestou dovede k vodojemu Lubě.

Jižní spojka do Malé Lhoty

Pokračujeme po "červené", která nás, přes obec Lubě a dále údolím toku Lubě, dovede ke skalnímu útvaru Krkatá bába. Po dalších 800 metrech odbočíme vlevo na cyklotrasu 5197 vedoucí údolím Malolhotského potoku do Malé Lhoty. Cestou se krátce zastavíme u Jižního portálu březovského vodovodu. V Malé Lhotě vystoupáme vpravo k šachtě březovského vodovodu za kaplí sv. Anny.

Černá Hora

Polními a lesními cestami se přes černohorský hřeben přesuneme na úpravnu vody Černá Hora. Zde se krátce občerstvíme a vyrazíme na západ přes (už nižší) hřeben do údolí toku Litkov kde navštívíme Severní portál březovského vodovodu.

Zpět do Lysic

Podél potoku sjedeme k silnici Černá Hora - Žernovník kde se vydáme vlevo po cyklotrase 5141. Ta nás zavede, kolem vodního zdroje Brťov-Jeneč, do Býkovic. Za Býkovicemi opustíme cyklotrasu a odbočkou vpravo sjedeme k tělesu "hitlerovy dálnice". Podél ní dojedeme k červené turistické stezce. Vlevo, po "červené", s krátkou odbočkou k čistírně odpadních vod Lysice pojedeme až do cíle našeho okruhu - koupaliště v Lysicích.

Zde nás čeká malé občerstvení a jednoduchý slosovatelný kvíz o drobné ceny, z vědomostí získaných v průběhu akce.

 

ZOBRAZIT TRASU NA MAPĚ

Pro příznivce GPS techniky: Trasa v GPX (kliknout pravým myšítkem => "Uložit odkaz jako ...").

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...