NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Popis trasy
Doprava na start
Přihláška k účasti
Ke stažení ...

Pojďte se s námi projet na kole úbočím Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Cestou navštívíme vodárenské objekty, ve kterých se odebírá, upravuje a dopravuje pitná voda a čistí odpadní voda.

Cestou boskovické vody II

je sedmý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a je zaměřený zejména na

obce skupinového vodovodu Boskovice,

které v nedávné době vyřešily problémy se zásobováním obyvatelstva dostatečným množstvím kvalitní pitné vody připojením na tento vodovodní systém.

 

Po srazu, prezenci a krátkém uvítání účastníků u občerstvení Arboreta Šmelcovna na Dvou Dvorech v Boskovicích vyrazíme na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívíme (s odborným výkladem):

  - čerpací stanici Hrádkov
  - vodojem Hrádkov
  - vodojem Vratíkov
  - kanalizační čerpací stanici Okrouhlá
  - vodojem Okrouhlá
  - kořenecký dřevoplavební kanál
  - trubní vodojem Cetkovice
  - vodní zdroj Cetkovice
  - automatickou tlakovou stanici Kapouňata
  - vodojem s vyhlídkou Boskovice - Doubravy

Trasa je dlouhá asi 35 km a vede po polních a lesních cestách, z části i po silnicích. Není vhodná pro silniční kola. Orientační mapku dostanete při prezenci.

Na konci trasy pro Vás bude připraveno občerstvení a malý slosovatelný kvíz o drobné ceny ze získaných vědomostí.

 

Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 19. května 2018

8:30 - 9:00 hod - Prezence

9:00 hod - Start cyklovyjížďky

od občerstvení Arboreta Šmelcovna na Dvou Dvorech v Boskovicích.

 

Nezapomeňte: kolo, přilbu, pláštěnku, energii a dobrou náladu

 

Každý účastník obdrží malý dárek. Prosíme Vás o přihlášení, abychom mohli zajistit dostatečné kapacity.

Účast dětí do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...