NA KOLE ZA VODOU
Tématické cyklistické výlety s VAS divizí Boskovice
Úvod
Doprava na start
Přihláška k účasti
Ke stažení ...

Pojďte se s námi projet na kole Blanskem a jeho severovýchodním okolím. Cestou navštívíme vodárenské objekty, ve kterých se odebírá, upravuje a dopravuje pitná voda a likviduje odpadní voda.

Cestou blanenské vody

je osmý tématický cyklovýlet pořádaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Boskovice pro seznámení veřejnosti s vodním hospodářstvím na okrese Blansko a je zaměřený zejména na

obce skupinového vodovodu Blansko,

které v nedávné době vyřešily problémy se zásobováním obyvatelstva dostatečným množstvím kvalitní pitné vody připojením na tento vodovodní systém nebo se na tento krok připravují. Na začátku trasy se okrajově dotkneme i páteřního systému skupinové kanalizace Blansko

 

Po srazu, prezenci a krátkém uvítání účastníků u hospůdky U Kaštánka v Horní Lhotě vyrazíme na samotnou trasu cyklovyjížďky, v jejímž průběhu navštívíme (s odborným výkladem):

  - kanalizační čerpací stanici Ráječko
  - kanalizační čerpací stanici Blansko - Kamenolom
  - vodojem s přečerpávací stanicí Klepačov
  - trubní vodojem Klepačov - Hobas
  - vodní zdroj Lažánky
  - vodovod Suchdol
  - původní vodní zdroj Vavřinec
  - vodojem Veselice
  - původní vodní zdroj Veselice
  - vodojem Horní Lhota

Cestou projedeme i malebným údolím Pustého žlebu se Skalním mlýnem, Punkevními jeskyněmi a dolní stanicí lanovky na Macochu.

Trasa je dlouhá asi 35 km a vede po polních a lesních cestách, cyklostezkách a z části i po silnicích. Není vhodná pro silniční kola. Orientační mapku dostanete při prezenci.

Na konci trasy pro Vás bude připraveno občerstvení a malý slosovatelný kvíz o drobné ceny ze získaných vědomostí.

 

Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 18. května 2019

8:30 - 9:00 hod - Prezence

9:00 hod - Start cyklovyjížďky

od hospůdky U Kaštánka v Horní Lhotě.

 

Důležité upozornění

Po zkušenostech z loňského výletu je POVINNÁ PŘILBA u všech účastníků cyklovýletu

V případě účasti více než 150 cyklistů je nerealizovatelné společné absolvování trasy. Při vyšší účasti budeme muset přistoupit k individuálnímu absolvování trasy jednotlivými účastníky s informacemi na tabulích u navštívených objektů. Pro tento případ si před odjezdem na cyklovyjížďku stáhněte GPX soubor trasy do Vašich mobilních zařízení pro lepší orientaci na trase (bude vystaven nejpozději 15.4.2019 společně s ostatními dokumenty ke stažení).

 

Dále nezapomeňte: kolo, pláštěnku, energii a dobrou náladu

 

Každý účastník obdrží malý dárek. Prosíme Vás o přihlášení, abychom mohli zajistit dostatečné kapacity.

Účast dětí do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ... obrázek ... jezdím na vodu ...